Stowarzyszenie Zamojska Rodzina Katyńska

Zarząd:
Prezes zarządu: Marek Splewiński
Wiceprezes: Zbigniew Gracjan Padjas
Wiceprezes: Jerzy Wacław Wnuk
Sekretarz: Jerzy Wacław Słupecki
Skarbnik: Mieczysława Bełz
Komisja Rewizyjna
Przewodniczący: Kazimierz Starczuk
Członek komisji: Halina Padjas
Członek komisji: Krzysztof Władysław Krajewski
Siedziba:
ul. Przemysłowa 17a
22-400 Zamość
Adres do korespondencji
ul. Przemysłowa 17a
22-400 Zamość
e-mail:rodzinakatynska@tlen.pl
Dyżury:
Strona internetowa:
Zamojska Rodzina Katyńska
KRS: