Stowarzyszenie Rodzina Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie

Zarząd:
Prezes zarządu: Zbigniew Siekański
– telefon kontaktowy: 12 414 16 14 (dom) / 661 705 757
– zbigniew.siekanski@wp.pl
Wiceprezesi:
– Magdalena Bzowska
– Bernardetta Szeglowska
Skarbnik: Izabella Nowakowska
Księgowa: Anna Wilga
Sekretarz: Jacek Wawszczak
Siedziba:
ul. Rzeźnicza 2a/15
31-540 Kraków
Adres do korespondencji
j.w.
lub
Prezes Zarządu Zbigniew Siekański
ul. Widok 18/34
31-564 Kraków
KRS 0000114555
Dyżury:
środy w godzinach 15.00-17.00