Stowarzyszenie Rodzina Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie

Zarząd:
Prezes zarządu: Jacek Wawszczak

telefon kontaktowy: 661 705 757
mail: stow.ro.katyn@gmail.com

Wiceprezesi:
Magdalena Bzowska
Maciej Weigel

Skarbnicy:

Ewa Fischer
Helena Dudzińska

Księgowa: Anna Wilga

Sekretarz: Mateusz Zimny

Siedziba / Adres do korespondencji:
ul. Rzeźnicza 2a/15
31-540 Kraków
KRS 0000114555
Dyżury:
środy w godzinach 15.00-17.00