Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Piotrkowskiej

Zarząd:
Prezes zarządu: Włodzimierz Pawełczyk
– Telefon kontaktowy: 44 647 15 78 / 504-854-832
Wiceprezes: Czesław Oryński
– Telefon kontaktowy: 44 647 80 08 / 663 582 771
Skarbnik: Czesław Kaszuba
– Telefon kontaktowy: 44 647 02 92
Sekretarz: : Kazimierz Gliszczyński
97-300 Piotrków
ul. Doroszewskiego 1 blk. 5 m.16
– Telefon kontaktowy: 44 648 29 57
Członek Zarządu: Elżbieta Mikołajczuk (Przewodnicząca Koła RKZP w Radomsku)
Siedziba:
Miejski Ośrodek Kultury
Al. 3-go Maja 12
97-300 Piotrków Trybunalski
Adres do korespondencji
Włodzimierz Pawełczyk
Pasaż Rudowskiego 11 m. 10
97-300 Piotrków Trybunalski
Dyżury:
W marę potrzeby kontakt telefoniczny
KRS: 0000220709 poz. 1 z dnia 22.11.2004r.