Stowarzyszenie Rodzina Katyńska Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie

Zarząd:
Pre­zes zarzą­du: Adam Kowal­ski
Sie­dzi­ba:
ul. Sta­wi­ska 3/E
88–300 Mogil­no
KRS: