Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Warszawie

Zarząd
Prezes: Marek Krystyniak
Wiceprezes: Teresa Gądzikiewicz Prokopo
Wiceprezes: Magdalena Gadomska
Skarbnik: Zofia Czarnecka
Sekretarz: Maria Rubas
Członek Zarządu: Marek Garlicki
Członek Zarządu: Magdalena Klarner – Śniadowska
Członek Zarządu: Piotr Rogowski
Członek Zarządu: Stefan Żelazowski
Siedziba
ul. Powązkowska 14 Warszawa
Dyżury:
czwartki 17-19 (1 marca – 30 września), 16-18 (1 październik – 28 lutego)
Przerwa wakacyjna lipiec – sierpień.
Kontakt
Prezes Zarządu TEL. 603 530 419
email: zarzad.wrk@wp.pl