Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Toruniu

Zarząd:
Prezes zarządu: Barbara Sękowska-Reinke
Telefon kontaktowy: +48 513 990 555
Sekretarz: Krystyna ŻYTKOWIAK
Skarbnik: Bogusław PERCZAK
Siedziba:
ul. Dekerta 3
87-100 Toruń
Adres do korespondencji
ul. Dekerta 3
87-100 Toruń
barbarareinke@hotmail.com
Dyżury:
KRS:
Informacje o działalności:

Po ujawnieniu w 1989 r przez Gorbaczowa prawdy o Katyniu okazało się, że w Toruniu i okolicy mieszka ponad 100 rodzin, w tym 15 wdów, których bliscy zginęli w Katyniu, Twerze i Charkowie. Z ich inicjatywy powstał w tym samym roku społeczny Komitet Rodzin Katyńskich. Wśród jego założycieli byli m.in. senatorowie Alicja GRZEŚKOWIAK i Stanisław DEMBIŃSKI oraz posłowie Jan WYROWIŃSKI i Krzysztof ŻABIŃSKI. W listopadzie tegoż roku wybrano pierwszy zarząd w składzie: Kira STASZEWICZ, Bogusław PERCZAK, Leszek BŁĘDZKI, Krystyna DĄBROWIECKA-BORYSOWSKA, Bogumił DROGORÓB oraz Stanisława i Władysław SAWRYCCY. Spotkania odbywały się w salce katechetycznej przy ul Podgórnej i poprzedzane były mszą św. odprawianą przez ks.kan. Stanisława KARDASZA w kościele M.B. Zwycięskej.
Rok później wybrany został nowy zarząd w składzie: Krystyna BORYSOWSKA Bogusław PERCZAK i Maria THIEL. Przy wielkim nakładzie pracy i starań p. Krystyny BORYSOWSKIEJ – projektantki i fundatorki kamienia wykonano epitafium poświęcone naszym bliskim. Znajduje się ono, wraz z nazwiskami 90 zamordowanych oficerów i policjantów w kościele p.w. Św. Ducha przy Rynku Staromiejskim w Toruniu. Przy epitafium zbieramy się co roku w listopadzie na mszy św. i apel poległych.
W 1992 r. został opracowany statut. W sądzie zarejestrowano stowarzyszenie pod nazwą “RODZINA KATYŃSKA W TORUNIU”. Już zgodnie ze statutem, w czerwcu wybrano kolejny zarząd w składzie: Bogdan TACZAK – prezes, Bogusław PERCZAK – skarbnik i Danuta KAMIŃSKA – sekretarz, po jej śmierci sekretarzem została Elżbieta GRABOWSKA. Z zarządem ściśle współpracowała Wanda PERCZAK oraz Jerzy OLSZAŃSKI- przedstawiciel d.s. kontaktów z policją.
Od 1 kwietnia 2015r. prezesem Stowarzyszenia została wybrana Barbara SĘKOWSKA-REINKE.W 1991 r w Bibliotece Gł. UMK staraniem Wandy PERCZAK została zorganizowana wystawa o tematyce katyńskiej, zwiedzana szczególnie przez studentów, młodzież szkolną, nauczycieli i osób zainteresowanych historią. W 1995 r p. Wanda PERCZAK zebrała materiały i zredagowała książeczkę pt. “Nasi Najbliżsi” zawierającą biogramy 32 osób z naszego regionu – ofiar zbrodni katyńskiej. Jest tam również, zestawiony przez J. Olszańskiego, spis policjantów zamordowanych i zaginionych podczas wojny. Od 1993 r prezes Bogdan TACZAK redaguje biuletyn – informujący o sprawach dotyczących naszych katyńskich spraw.
Dla upamiętnienia 60. rocznicy zbrodni katyńskiej, nasze stowarzyszenie umieściło tablicę w krużganku kościoła N.M. Panny. Tablicę ufundowano z własnych składek przy wsparciu Urzędu Miasta. Poza Toruniem znajdują się również inne miejsca upamiętniające zbrodnię katyńską np. w Grudziądzu – obelisk przed kościołem Niepokalanego Serca N.M.P., w Chełmnie w kościele Garnizonowym – tablica ku czci 20 zamordowanych w Katyniu oficerów, na kościele św. Katarzyny w Golubiu-Dobrzyniu – tablica dla uczczenia 6 ofiar,. Miejsca pamięci są również w Kurkocinie i w Książkach. W Lipnie umieszczono w 2015r. tablicę z 93 nazwiskami ofiar z Ziemi Dobrzyńskiej. Miejsca pamięci są również w Kurkocinie i w Książkach.Otwarcie cmentarzy w Katyniu, Charkowie i Miednoje w 2000 roku umożliwiło członkom naszej Rodziny pielgrzymowanie do miejsc straceń. Wiele osób skorzystało z tej możliwości, lecz stan zdrowia i podeszły wiek były już dla nich dużym utrudnieniem. Wzrosło też zainteresowanie młodzieży problematyką katyńską – odpowiedzieliśmy więc na to zapotrzebowanie, biorąc udział w licznych spotkaniach w szkołach. Szkoły sadzą dęby dla upamiętnienia ofiar Katynia, co przy tej okazji daje nam możliwość wygłoszenia stosownych pogadanek.

Rodzina Katyńska w Toruniu zrzesza obecnie ok. 27 członków – rodzin ofiar z Torunia, Wąbrzeźna, Włocławka i Lipna. Utrzymujemy kontakty z Federacją Rodzin Katyńskich w Warszawie oraz ze stowarzyszeniami w innych miastach, szczególnie w Bydgoszczy. Spotkania członków odbywają się co 3 miesiące w Klubie „Kameleon” przy ulicy Gałczyńskiego w Toruniu. Uroczyste i wzruszające są spotkania opłatkowe w okresie Świąt Bożego Narodzenia.

Działalność związana ze sprawą katyńską dała nam silne poczucie więzi, przyjaźni i solidarności z osobami złączonymi wspólnym losem.