Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Radomiu

Zarząd:
Prezes zarządu: Teresa Duszyńska
– telefon kontaktowy: 48 362 20 67 / (+48) 508 458 624
Wiceprezes Zarządu: Romana Sokół
– telefon kontaktowy: 48 362 70 70

Wiceprezes Zarządu: Małgorzata Zielińska
– telefon kontaktowy: (+48) 604 979 852
Skarbnik: Matuszewska Barbara
Członek Zarządu: Izabela Wasik
Członek Zarządu: Krystyna Płaskocińska
Członek Zarządu: Małgorzata Kuchno

Siedziba:
ul. 25 Czerwca 68
26-600 Radom
(budynek Dyrekcji Lasów Państwowych)
Adres do korespondencji
Teresa Duszyńska
ul. Traugutta 2/4 m. 29
26-600 Radom
Dyżury:
pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca w godz. 14-16
KRS: