Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Poznaniu

Zarząd:
Prezes Zarządu: Wojciech Bogajewski
Wiceprezesi:
Dobrochna Konrad
Włodzimierz Minikowski
Skarbnik: Krystyna Krótka
Członkowie Zarządu:
Barbara Maszner Bayer
Małgorzata Jeżewska
Joanna Mizgalska
Sekretarz Zarządu: Beata Nawrocka
Adres do korespondencji
Koszuty 106
63-000 Środa Wielkopolska
KRS: 0000174199