Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Poznaniu

Zarząd:
Prezes zarządu: Tadeusz Patecki
Siedziba:
Adres do korespondencji
Koszuty 106
63-000 Środa Wielkopolska
KRS: