Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Pile

Zarząd:
Prezes zarządu: Stanisław Matarewicz
Telefon kontaktowy: 67 212 96 14 / 502 381 496
Siedziba:
ul. Niemcewicza 12a m 3
64-920 Piła
Adres do korespondencji:
Dyżury:
KRS: