Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Olsztynie

Zarząd:
Prezes zarządu: Barbara Gawlicka
– Telefon kontaktowy: 660 850 776, 502 018 640
Wiceprezes zarządu: Teresa Marchel
Sekretarz: Grażyna Wróblewska
Skarbnik: Jolanta Nałęcz
Członek zarządu: Bogusław Kowalewski
Siedziba:
ul. Mickiewicza 10
10-509 Olsztyn
Adres do korespondencji
Barbara Gawlicka
ul. Żbicza 35
11-041 Olsztyn
email: gawlickabarbara@gmail.com
Dyżury:
pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 15.00 – 17.00
KRS: