Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Lublinie

Zarząd:
Prezes zarządu:Danuta Malon
Telefon kontaktowy: 81 – 525 06 10 / 880 440 538
Wiceprezes zarządu: Janusz Czapliński
Telefon kontaktowy: 815 332 851
Siedziba:
ul. Jezuicka 4
20-113 Lublin
Adres do korespondencji
Prezes Zarządu Danuta Malon
ul. Balladyny 12 m 200
20-601 Lublin
e-mail:danmal@vp.pl
Dyżury:
poniedziałki i środy godz. 10-12
KRS: