Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Łodzi

Zarząd:
Prezes zarządu: Janusz Lange
– Kontakt Telefoniczny: 42 686 51 64
– email: kasialange@onet.pl
Wiceprezes: Janusz Kłopotowski
Wiceprezes: Waldemar Arabski
Sekretarz: Barbara Schmidt
Skarbnik: Teresa Owczarczyk
Siedziba:
90 – 706 Łódź,
ul. Gdańska 13
tel. 42 632 71 19
Adres do korespondencji
adres siedziby
lub
Prezesa Janusz Lange
ul. Batalionów Chłopskich 3 m. 141
94 -058 Łódź
Dyżury:
W siedzibie Stowarzyszenia w każdą środę w godz 15:00 – 18:00 (poza miesiącami lipiec – sierpień)
KRS: 0000180866