Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Koninie

Zarząd:
Prezes: Jerzy Górecki
Kontakt telefoniczny: 601 794 412
Wiceprezes: Marek Majorowicz
Kontakt telefoniczny: 509 428 505

Sekretarz: Barbara Kaszuba
Kontakt telefoniczny: 601 081 504
Skarbnik: Konstanty Mróz
Członek zarządu: Krystyna Gromadzińska
Siedziba:
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
ul.Dworcowa 13
62-510 Konin
Adres do korespondencji
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie
ul.Dworcowa 13
62-510 Konin
e-mail: rkkonin@federacja-katyn.org.pl
KRS: 0000046084
Dyżury: