Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Katowicach

Zarząd:
Prezes zarządu: Ewa Bojanowska-Burak
– Kontakt telefoniczny: 32 2544659 / 504 167 147
– email: ew.burak@op.pl
Wiceprezes: Maria Śliwińska
– Kontakt telefoniczny: 32 251 77 02 / 609 040 141
– email: mariasliwinska@o2.pl
Wiceprezes: Zbigniew Padoł
– Kontakt telefoniczny: 32 2549629 / 501721141,
– email: zbpadol@tlen.pl
Sekretarz: Jadwiga Szweda
Skarbnik: Maria Śliwa
Członek Zarządu: Elżbieta Piniecka
Członek Zarządu: Eugenia Głąb
Siedziba:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 20
40-058 Katowice
Adres do korespondencji
Ewa Bojanowska-Burak
ul.Warmińska 13b/14
40-740 Katowice
lub
Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Katowicach
ul. M. Skłodowskiej-Curie 20
40-058 Katowice
Dyżury:
w każdy czwartek (prócz świąt i wakacji) w godz. 15:00 – 17:00