Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Kaliszu

Zarząd:
Prezes Zarządu: Przemysław Zych
– Kontakt telefoniczny: / (+48) 530 066 330
– email: pzniki2001@gmail.com
Wiceprezes: Zofia Stefaniak
– Kontakt telefoniczny: / (+48) 602 521 526
Sekretarz – Izabela Musielak
Skarbnik – Lilianna Zych
– Kontakt telefoniczny: / (+48) 660 799 220
Członek Zarządu: Emilia Binduga
Członek Zarządu: Elżbieta Urbańska
Siedziba:
ul. Stawiszyńska 2
62-800 Kalisz
Adres do korespondencji:
Przemysław Zych
ul. Mieczysława Starego 6
62-800 Kalisz
Dyżury:
Strona internetowa:
www.facebook.com/Stowarzyszenie-Rodzina-Katyńska-w-Kaliszu-661249144015780