Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Częstochowie

Zarząd:
Prezes zarządu: Anna Bielecka (†)
Wiceprezes: Andrzej Konowalski
Sekretarz: Beata Bielecka
– Telefony kontaktowe: 34 324 09 31 / 696 117 959
Członek Zarządu: Jan Kula
Członek Zarządu: Andrzej Juchnicki
Siedziba:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Okólna 17/19 pokój 110
Adres do korespondencji
Anna Bielecka
ul. P.O.W. 8 m 56
42-200 Częstochowa,
email: rodzinakatynska@poczta.onet.pl
Dyżury:
2 środa miesiąca godz. 15.00 – 17.00

Strona internetowarodzinakatynskaczestochowa.blog.onet.pl