Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Bydgoszczy

Zarząd:
Prezes Zarządu: Marian Adamczyk
– Telefon kontaktowy: 798 240 100
Wiceprezes: Magdalena Wolska
Sekretarz: Barbara Szymankiewicz
Skarbnik: Danuta Chyrek
Członek Zarządu: Józef Włodarski
Siedziba:
Klub Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
ul. Sułkowskiego 52
85-915 Bydgoszcz
Adres do korespondencji
Rodzina Katyńska Bydgoszcz
przy Klubie Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
ul. Sułkowskiego 52
85-915 Bydgoszcz
e-mail: klubiwspsz@wp.mil.pl

Prosimy przesyłać pocztę elektroniczną równocześnie na e-mail Prezesa – mmadamczyk12@gmail.com

Dyżury:
Zebrania Rodziny Katyńskiej odbywają się w trzecią środę każdego miesiąca wg ustalonego harmonogramu.
Zebrania Zarządu RK odbywają sie w druga środę m-ca w godz: 11oo – 12.3o oraz wg zgłaszanych potrzeb.