Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Bielsku-Białej

Działalność Rodziny jest zawieszona.