Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Białymstoku

Prezes:
Agnieszka Markiewicz-Cybulska
Telefon kontaktowy: 504 225 545
Siedziba:
Muzeum Historyczne,
ul Warszawska 37,
15-062 Białystok
tel. 0-85 748 21 19
Adres do korespondencji
Prezes Zarządu Agnieszka Markiewicz-Cybulska
ul.Bema 100
15-370 Białystok
Dyżury:
czwartki
Strona internetowa
bialystok.rodzinakatynska.pl