Stowarzyszenie Katyń w Szczecinie

Zarząd:
Prezes zarządu: Jolanta Turlińska-Kępys
Wiceprezes zarządu: Maria Danuta Wołągiewicz
Sekretarz: Jolanta Turlińska-Kępys
Skarbnik: Danuta Sul
Zast. skarbnika: Józef Łapczyński
Członkowie zarządu:
– Łucja Janina Depta,
– Halina Markiewicz,
– Agnieszka Zaremba,
– Zbigniew Piasecki,
– Teresa Dominiczak,
– Piotr Turczynowski
Siedziba:
Wawrzyniaka 5
70-392 Szczecin
(Klub 12 Dywizji)
Adres do korespondencji
e-mail stowarzyszeniekatyn@poczta.fm
Dyżury:
pierwszy poniedziałek miesiąca godz.17.00 –zebranie ogólne, Rybacka 1, Aula Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego,
Zarząd zbiera się w miarę potrzeb w pozostałe poniedziałki miesiąca w Klubie Garnizonowym Wawrzyniaka 5.
KRS: