Stowarzyszenie Dolnośląska Rodzina Katyńska we Wrocławiu

1. Aktualny skład i telefoniczny kontakt do członków Rady:

Gwara Teresa – prezes: 605-170-321
Strogulski Tomasz – wiceprezes: 509-660-909
Łunkiewicz-Machnik Bożena – sekretarz: 503-510-421
Kula Halina – skarbnik: 668-614-139
Rosińska Joanna – zastępca skarbnika
Florkiewicz Teresa – członek Rady
Linowska Agata – członek Rady

2. Biuro Stowarzyszenia mieści się przy ul. F. Chopina 9a (parter), 51-609 Wrocław (w budynku CAL-u).

3. Dyżury pełnione są w każdy poniedziałek (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz. 1500 – 1700.

4. Adres do korespondencji:
„Dolnośląska Rodzina Katyńska”,
ul. Poznańska 25 m 30, 53-631 Wrocław