Stowarzyszenie Dolnośląska Rodzina Katyńska we Wrocławiu

Zarząd:
Prezes zarządu: Jacek Libicki
– Kontakt telefoniczny: 601-714-262
Wiceprezes zarządu: Teresa Gwara
– Kontakt telefoniczny: 605-170-321
Sekretarz: Ludmiła Seredyńska-Iwaniuk
– Kontakt telefoniczny (71) 799-97-99
Skarbnik: Halina Kula
– Kontakt telefoniczny: 668-614-139
Zastępca skarbnika : Joanna Rosińska
Członek Rady: Ludmiła Błażejczyk
Członek Rady: Teresa Florkiewicz
Członek Rady: Zbigniew Godlewski
Członek Rady: Agata Linowska
Członek Rady: Bożena Łunkiewicz-Machnik
Członek Rady: Tomasz Strogulski
Siedziba:
ul. Parkowa 38-40 (I piętro
51-616 Wrocław
Adres do korespondencji
Teresa Gwara
ul. Poznańska 25 m 30
53-631 Wrocław
e-mail:
    tgwara@interia.pl
    stodrk1@gmail.com
Dyżury:
Biuro DRK czynne: w każdy poniedziałek od 15:00 – 17:00
tel. 71 341 72 57
Strona internetowa:
Dolnośląska Rodzina Katyńska
KRS: 0000082649
Stowarzyszenie Dolnośląska Rodzina Katyńska uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego