Stowarzyszenie Dolnośląska Rodzina Katyńska we Wrocławiu

Adres siedziby: ul. F. Chopina 9a , 51-609 Wrocław,

tel.: (71) 341-72-57

Biuro czynne w poniedziałki (z wyjątkiem dni świątecznych) w godz.: 15 – 17

Adres do korespondencji: ul. Poznańska 25 m 30, 53-631 Wrocław
tel.: 605-170-321

E-mail: tgwara@interia.pl
           stodrk1@gmail.com

www.sdrk.pl

Aktualny skład i telefoniczny kontakt do członków Rady:
– Libicki Jacek – prezes: 601-714-262
– Gwara Teresa – wiceprezes: 605-170-321
– Seredyńska-Iwaniuk Ludmiła – sekretarz: (71) 799-97-99
– Kula Halina – skarbnik: 668-614-139
– Rosińska Joanna – zastępca skarbnika: 605-355-345
– Błażejczyk Ludmiła – członek Rady (Bielawa): 782-789-699
– Florkiewicz Teresa – członek Rady: 604-270-410
– Linowska Agata – członek Rady: 531-015-515
– Łunkiewicz-Machnik Bożena – członek Rady: 503-510-421
– Strogulski Tomasz – członek Rady: 509-660-909

Biuro Stowarzyszenia mieści się przy ul. F. Chopina 9a (parter)
51-609 Wrocław, (w budynku CAL-u)

Dyżury pełnione są w każdy poniedziałek (z wyjątkiem dni świątecznych)
w godz. 1500 – 1700

Adres do korespondencji:
   „Dolnośląska Rodzina Katyńska”
     ul. Poznańska 25 m 30, 53-631 Wrocław