Projekty

Rodowód

Biuletyn Federacji Rodzin Katyńskich Rodowód Rodzin Katyńskich jest kroniką wydarzeń problematyki katyńskiej. Kronika wydarzeń, informacje o wystawach stałych i czasowych, wspomnienia bliskich ofiar, noty o  książkach i  recenzje, fotoreportaże z miejsc upamiętnienia i wydarzeń – to treści zamieszczane w  Biuletynie.


Kalendarium

Głównym elementem projektu są ułożone chronologicznie wydarzenia związane ze Zbrodnią Katyńską. Projekt kalendarium obejmuje wydarzenia poprzedzające mord katyński, sam jego przebieg, okres fałszowania przebiegu zdarzeń oraz okres ujawniania prawdy historycznej. Wybrane wydarzenia wzbogacone zostały dodatkowym komentarzem, zdjęciami, tekstami źródłowymi i kopiami dokumentów. Projekt nie jest zamknięty – będziemy go systematycznie rozbudowywać. Mamy nadzieję, że z czasem Kalendarium stanie się wirtualnym muzeum Zbrodni Katyńskiej.

  Ramy czasowe projektu – główne wydarzenia

 • Traktat Ryski,
 • Relacje polsko-radzieckie w okresie międzywojennym,
 • Relacje rosyjso-niemieckie w okresie międzywojennym,
 • Represje na polskich obywatelach w Związku radzieckim w okresie międzywojennym,
 • Relacje Rządu RP z Anglią i Francją,
 • Wypowiedzenie Polsce wojny przez Związek Radziecki,
 • Obozy jenieckie na terytorium Związku Radzieckiego,
 • Mordowanie polskich jeńców,
 • Represje na polskich obywatelach w Związku radzieckim w czasie II Wojny Światowej
 • Odkrycie miejsca mordu jeńców w lesie katyńskim przez Niemców,
 • Fałszowanie prawdy historycznej przez władze Związku Radzieckiego,
 • Stanowisko Wielkiej Brytanii i USA w sprawie mordu katyńskiego 1943-1953,
 • Działania na rzecz pełnego odtworzenia wydarzeń,
 • Polskie Cmentarze Wojenne,
 • Muzeum Katyńskie.

Wyszukiwarka Ofiar ZBRODNI KATYŃSKIEJ

Federacja Rodzin Katyńskich zredagowała i udostępniła bazę informacji „Polskie Cmentarze Wojenne – biogramy ofiar” o ofiarach Zbrodni Katyńskiej pochowanych na cmentarzach w Bykowni, Charkowie, Katyniu i Miednoje. Zbiór ten powstał na podstawie danych uzyskanych z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Instytutu Pamięci Narodowej (część zbioru informacji o osobach represjonowanych przekazanego do IPN z Ośrodka KARTA). Pomimo ogromnej pracy jaką już w tych instytucjach wykonano, zbiór ten zawiera liczne braki a także błędy. Dotyczy to w szczególności pisowni nazwisk i imion – co jest głównie wynikiem transkrypcji z jęzka polskiego na rosyjski i ponownie na polski. Mamy nadzieję, że dzięki współpracy z członkami Rodzin Katyńsch uzyskamy dodatkowe informacje, które pozwolą nam poszerzyć naszą wiedzę o pomordowanych oraz skorygować błędy i nieścisłości.