Kontakt

Adres siedziby Federacji

Federacja Rodzin Katyńskich
Gdańska 4a lokal 1
01-633 Warszawa

Adres do korespondencji

Prezes Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich
Izabella Sariusz-Skąpska
Pl. Na Groblach 12 m.10
31-101 Kraków
tel.:  605 265 365
12 422 86 91
e-mail: isariusz@gmail.com