Władze

Rada

 • Markiewicz-Cybulska Agnieszka — Przewodnicząca
 • Białęska Elżbieta
 • Błochowiak Arkadiusz
 • Kowalski Adam
 • Krystyniak Marek
 • Lange Katarzyna
 • Promińska Katarzyna
 • Skalska Elżbieta
 • Zawadzki Marcin ✞

Zarząd

 • Izabella Sariusz-Skąpska — Prezes
 • Magdalena Bzowska — Wiceprezes
 • Bentke Dorota —  Sekretarz
 • Duszyńska Teresa (†)
 • Sękowska-Reinke Barbara
 • Sztark-Wilczek Agnieszka
 • Wolska Magdalena

Komisja Rewizyjna

 • Gadomska Magdalena
 • Kicia Tomasz
 • Padoł Zbigniew
 • Rubas Maria

Henryk Tomecki – Pełnomocnik Zarządu Federacji d/s mediów elektronicznych