Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

W dniu 23 lipca 2016 roku odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona pamięci wieloletniego Sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – Andrzeja Przewoźnika, który zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. W uroczystości udział wzięli: najbliższa rodzina, przedstawiciele władz państwowych, przedstawiciele Rady OPWiM, liczne delegacje Rodzin Katyńskich i  delegacja Federacji Rodzin Katyńskich.

czytaj dalej →

List otwarty

Federacja Rodzin Katyńskich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.”, Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. — jako organizacje społeczne reprezentujące wielotysięczne środowisko rodzin Ofiar Zbrodni Katyńskiej, zwracają się w liście otwartym do najważniejszych instytucji Państwa Polskiego, do organizacji społecznych i mediów oraz wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, którym leży na sercu szacunek należny Ofiarom Zbrodni Katyńskiej, o poparcie w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej naszego stanowiska.

/ — / Prezes Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich – Izabella Sariusz-Skąpska

czytaj dalej →