List otwarty

Federacja Rodzin Katyńskich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.”, Warszawskie Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. — jako organizacje społeczne reprezentujące wielotysięczne środowisko rodzin Ofiar Zbrodni Katyńskiej, zwracają się w liście otwartym do najważniejszych instytucji Państwa Polskiego, do organizacji społecznych i mediów oraz wszystkich obywateli Rzeczypospolitej, którym leży na sercu szacunek należny Ofiarom Zbrodni Katyńskiej, o poparcie w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej naszego stanowiska.

/ — / Prezes Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich – Izabella Sariusz-Skąpska

czytaj dalej →