„Pamięć dla przyszłości – w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej” – konkurs dla młodziezy

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie – organizacja prowadząca od 2008 roku program edukacyjny „Katyń… Ocalić od zapomnienia” – zaprasza młodzież w wieku 13–18 lat  do udziału w Konkursie Historycznym pt. „Pamięć dla przyszłości – w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej”.

Uczniowie będą mogli pisać pracę konkursową w jednej z 5 kategorii tematycznych:

  1. Śledztwo historyczne na przykładzie wybranego Bohatera Katyńskiego;
  2. Dokument i fabuła – film w służbie popularyzacji wiedzy o Zbrodni Katyńskiej;
  3. Dęby Pamięci – jak czcimy upamiętnionych Bohaterów w mojej małej ojczyźnie;
  4. Wartości a przemoc w rzeczywistości obozów specjalnych;
  5. Zbrodnia Katyńska w propagandzie.

czytaj dalej →

Wystawa plenerowa pt. „Kochany tato… Zbrodnia Katyńska z perspektywy rodzin”

19 maja 2020 roku na dziedzińcu dawnego hitlerowskiego więzienia na Radogoszczu, obecnie Oddziału Martyrologicznego Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, została otwarta wystawa plenerowa pt. Kochany tato… Zbrodnia Katyńska z perspektywy rodzin.

Otwarcie wystawy miało miejsce w 80. rocznicę ostatniego transportu jeńców polskich z obozu NKWD w Starobielsku do miejsca kaźni w więzieniu wewnętrznym NKWD w Charkowie.

czytaj dalej →

List otwart w związku ze zniszczeniem tablicy w Twerze

List otwarty Federacji Rodzin Katyńskich

Wiosną 1940 w gmachu NKWD w Kalininie zamordowano 6287 polskich jeńców wojennych, przetrzymywanych w obozie specjalnym w Ostaszkowie. Zginęli polscy policjanci, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze Straży Granicznej i Straży Więziennej, ludzie służący Rzeczypospolitej. Ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Blisko trzydzieści lat temu, dzięki determinacji rodzin Ofiar, na budynku w dzisiejszym Twerze wmurowano tablicę, która miała w sposób widoczny i jednoznaczny zaprzeczyć kłamstwu katyńskiemu i oddać hołd Pomordowanym. To miejsce śmierci naszych Ojców, Dziadków i Pradziadków stało się celem pielgrzymek Rodzin Katyńskich, podobnie jak Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje, gdzie spoczęli.

W roku osiemdziesiątej rocznicy Zbrodni Katyńskiej, tuż przed upamiętnieniem zakończenia II wojny światowej, w świetle dnia wróciło kłamstwo katyńskie: zniszczono tablicę w Twerze. Władze rosyjskie małymi krokami dążą do zatarcia prawdy historycznej i odrzucenia odpowiedzialności za masowe mordy na Polakach w 1940 roku.

Federacja Rodzin Katyńskich apeluje do władz polskich i polskiej dyplomacji o natychmiastowe podjęcie zdecydowanych działań w imię prawdy i obrony polskiej racji stanu. Prosimy organizacje pozarządowe i wszystkich ludzi dobrej woli o głos w tej sprawie. Jesteśmy pogrążeni w trudach codzienności, ale nie wolno się poddawać, gdy polityka chce nas pozbawić prawdy o historii. Nie zapominajmy!

W imieniu zarządu Federacji Rodzin Katyńskich

Izabella Sariusz-Skąpska

Skan listu: TWER_2020_list_otwarty_Federacji_Rodzin_Katyńskich

Tłumaczenie na język rosyjski:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ФЕДЕРАЦИИ КАТЫНСКИХ СЕМЕЙ.

Весной 1940 года в здании НКВД в Калинине были убиты 6287 польских военнопленных, содержавшихся в спецлагере в Осташкове. Погибли польские полицейские, военнослужащие Корпуса Пограничной охраны, пограничных войск и тюремной службы, люди, служившие Речи Посполитой. Жертвы Катынского преступления.

Около 30 лет тому назад, благодаря настойчивости семей Жертв, на здании в нынешней Твери была установлена мемориальная доска, которая должна была наглядно и однозначно противодействовать катынской лжи и отдать честь Убитым. Это место гибели наших Отцов, Дедов и Прадедов стало местом паломничества Катынских семей, подобно Военному кладбищу в Медном, где они покоятся.
И в год 80-летия Катынского преступления, накануне Дня памяти об окончании второй мировой войны, в ясный день катынская ложь вернулась: мемориальную доску в Твери сняли. Российские власти малыми шагами стремятся стереть историческую правду и отбросить ответственность за массовые убийства поляков в 1940 году.

Федерация Катынских семей призывает польские власти и польскую дипломатию немедленно предпринять решительные действия во имя правды и защиты польской государственности. Просим неправительственные организации и всех людей доброй воли поднять свой голос в связи с этим событием. Мы погружены повседневных заботах, но нельзя поддаваться, когда политика хочет лишить нас исторической правды. Не забудем!

Изабелла Сариуш-Скомпска,
Председатель Правления Федерации Катынских семей.
Краков, 11 мая 2020 года.

tłum.  Alosza Pamiatnych

 

80. rocznica Zbrodni Katyńskiej – list Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Szanowni Państwo,

z uwagi na to, że 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej przypada na panujący obecnie czas pandemii, z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy powstało wirtualne upamiętnienie tej narodowej tragedii.

Upamiętnienie w postaci wirtualnej ekspozycji przywołuje z imienia i nazwiska oficerów Wojska Polskiego, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej i Straży Więziennej, urzędników i wszystkich innych przedstawicieli polskiej inteligencji, zamordowanych ludobójczo przez reżim sowiecki i pogrzebanych na cmentarzach w Bykowni, Charkowie, Katyniu i Miednoje.

Zachęcam Państwa do odwiedzenia strony www.80rocznicakatynia.pl i do włączenia się w upamiętnienie w ten symboliczny sposób.

Pamiętając wspólnie o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej, pielęgnujemy prawdę, aby przekazywać ją kolejnym pokoleniom.

Jednocześnie proszę o przesłanie informacji o tym upamiętnieniu wraz z linkiem do strony wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom.

www.80rocznicakatynia.pl

Z wyrazami szacunku
Wojciech Kolarski

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Charków – pielgrzymka

Wystąpienie Izabelli Sariusz-Skąpskiej
prezesa Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich
Charków 2018-06-09


Szanowni Państwo, Kochane Rodziny Katyńskie!

Każda nekropolia katyńska, jaką odwiedzamy, jest inna. Charków, pierwsza z nich, otwarta w czerwcu 2000 roku, jest miejscem dramatycznym. Może sprawia to ślad „czarnej drogi”, która jest częścią tego cmentarza. Może kamienne kurhany, zwieńczone krzyżami. A może wyobraźnia, która podpowiada, jak to miejsce musiało wyglądać wtedy, wiosną 1940, kiedy w lesie koło Piatichatek wrzucano do dołów śmierci ciała pomordowanych w charkowskiej pieriesylce. Działo się to nocą, robili to pospiesznie, byle jak, anonimowo. Bo zbrodniarze zawsze kryją się w mroku, są byle jacy i chronią swoją tożsamość. A może o dramatyzmie charkowskiego cmentarza Ofiar Zbrodni Katyńskiej przesądza nasza pamięć? Wszak pamiętamy dramatyczne opowieści tych, co w latach 1990. uczestniczyli w pracach ekip polskich archeologów. Polscy specjaliści, wybrani przez sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Przewoźnika, a prowadzeni niezawodną ręką profesora Andrzeja Koli, przygotowywali ten las, aby w godny sposób pochować naszych Bliskich.
Przyjechaliśmy po latach, niektórzy po raz pierwszy, bo wierzymy, iż nasza obecność tutaj jest ważna. Każdy przywiózł własny fragment wielkiej historii i swoją opowieść rodzinną: wspomnienie Ojca, Stryja, Dziadka. Gdybyśmy chcieli wymienić, do kogo tu przyjechaliśmy, nasze spotkanie bardzo by się przeciągnęło. A i tak nie przypomnielibyśmy wszystkich. Gruba jest księga tego cmentarza, grube są księgi wszystkich katyńskich nekropolii.
Wchodząc do charkowskiego lasu, widzimy nie tylko twarze jeńców, którzy tutaj spoczęli. Godzi się w tym miejscu wspomnieć o wyjątkowych świadkach, bo to ich determinacja, odwaga i siła opowieści przyczyniła się do pokonania kłamstwa katyńskiego i tego, że prawda rozbłysła.
czytaj dalej →

Przywrócić głos Niezłomnym,
Nieobecnym na lekcjach historii

Ogólnopolski konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych
i dotychczasowych gimnazjów oraz środowisk polonijnych

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych
oraz dotychczasowych gimnazjów terenu kraju oraz środowisk polonijnych

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu po raz trzeci organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów oraz środowisk polonijnych Przywrócić głos niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii.

Konkurs ma na celu upamiętnienie postaci gen. brygady pilota Stanisława Skalskiego jednego z najwybitniejszych polskich pilotów myśliwskich II wojny światowej, bohatera bitwy o Anglię; postaci ks. ppłk. Jana Leona Ziółkowskiego ostatniego kapelana Kozielska zamordowanego w Katyniu; postaci gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego dowódcy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego; oraz 100 – lecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

czytaj dalej →