List otwart w związku ze zniszczeniem tablicy w Twerze

List otwarty Federacji Rodzin Katyńskich

Wiosną 1940 w gmachu NKWD w Kalininie zamordowano 6287 polskich jeńców wojennych, przetrzymywanych w obozie specjalnym w Ostaszkowie. Zginęli polscy policjanci, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariusze Straży Granicznej i Straży Więziennej, ludzie służący Rzeczypospolitej. Ofiary Zbrodni Katyńskiej.

Blisko trzydzieści lat temu, dzięki determinacji rodzin Ofiar, na budynku w dzisiejszym Twerze wmurowano tablicę, która miała w sposób widoczny i jednoznaczny zaprzeczyć kłamstwu katyńskiemu i oddać hołd Pomordowanym. To miejsce śmierci naszych Ojców, Dziadków i Pradziadków stało się celem pielgrzymek Rodzin Katyńskich, podobnie jak Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje, gdzie spoczęli.

W roku osiemdziesiątej rocznicy Zbrodni Katyńskiej, tuż przed upamiętnieniem zakończenia II wojny światowej, w świetle dnia wróciło kłamstwo katyńskie: zniszczono tablicę w Twerze. Władze rosyjskie małymi krokami dążą do zatarcia prawdy historycznej i odrzucenia odpowiedzialności za masowe mordy na Polakach w 1940 roku.

Federacja Rodzin Katyńskich apeluje do władz polskich i polskiej dyplomacji o natychmiastowe podjęcie zdecydowanych działań w imię prawdy i obrony polskiej racji stanu. Prosimy organizacje pozarządowe i wszystkich ludzi dobrej woli o głos w tej sprawie. Jesteśmy pogrążeni w trudach codzienności, ale nie wolno się poddawać, gdy polityka chce nas pozbawić prawdy o historii. Nie zapominajmy!

W imieniu zarządu Federacji Rodzin Katyńskich

Izabella Sariusz-Skąpska

Skan listu: TWER_2020_list_otwarty_Federacji_Rodzin_Katyńskich

Tłumaczenie na język rosyjski:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ФЕДЕРАЦИИ КАТЫНСКИХ СЕМЕЙ.

Весной 1940 года в здании НКВД в Калинине были убиты 6287 польских военнопленных, содержавшихся в спецлагере в Осташкове. Погибли польские полицейские, военнослужащие Корпуса Пограничной охраны, пограничных войск и тюремной службы, люди, служившие Речи Посполитой. Жертвы Катынского преступления.

Около 30 лет тому назад, благодаря настойчивости семей Жертв, на здании в нынешней Твери была установлена мемориальная доска, которая должна была наглядно и однозначно противодействовать катынской лжи и отдать честь Убитым. Это место гибели наших Отцов, Дедов и Прадедов стало местом паломничества Катынских семей, подобно Военному кладбищу в Медном, где они покоятся.
И в год 80-летия Катынского преступления, накануне Дня памяти об окончании второй мировой войны, в ясный день катынская ложь вернулась: мемориальную доску в Твери сняли. Российские власти малыми шагами стремятся стереть историческую правду и отбросить ответственность за массовые убийства поляков в 1940 году.

Федерация Катынских семей призывает польские власти и польскую дипломатию немедленно предпринять решительные действия во имя правды и защиты польской государственности. Просим неправительственные организации и всех людей доброй воли поднять свой голос в связи с этим событием. Мы погружены повседневных заботах, но нельзя поддаваться, когда политика хочет лишить нас исторической правды. Не забудем!

Изабелла Сариуш-Скомпска,
Председатель Правления Федерации Катынских семей.
Краков, 11 мая 2020 года.

tłum.  Alosza Pamiatnych

 

80. rocznica Zbrodni Katyńskiej – list Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Szanowni Państwo,

z uwagi na to, że 80. rocznica Zbrodni Katyńskiej przypada na panujący obecnie czas pandemii, z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy powstało wirtualne upamiętnienie tej narodowej tragedii.

Upamiętnienie w postaci wirtualnej ekspozycji przywołuje z imienia i nazwiska oficerów Wojska Polskiego, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej i Straży Więziennej, urzędników i wszystkich innych przedstawicieli polskiej inteligencji, zamordowanych ludobójczo przez reżim sowiecki i pogrzebanych na cmentarzach w Bykowni, Charkowie, Katyniu i Miednoje.

Zachęcam Państwa do odwiedzenia strony www.80rocznicakatynia.pl i do włączenia się w upamiętnienie w ten symboliczny sposób.

Pamiętając wspólnie o Ofiarach Zbrodni Katyńskiej, pielęgnujemy prawdę, aby przekazywać ją kolejnym pokoleniom.

Jednocześnie proszę o przesłanie informacji o tym upamiętnieniu wraz z linkiem do strony wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom.

www.80rocznicakatynia.pl

Z wyrazami szacunku
Wojciech Kolarski

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Charków – pielgrzymka

Wystąpienie Izabelli Sariusz-Skąpskiej
prezesa Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich
Charków 2018-06-09


Szanowni Państwo, Kochane Rodziny Katyńskie!

Każda nekropolia katyńska, jaką odwiedzamy, jest inna. Charków, pierwsza z nich, otwarta w czerwcu 2000 roku, jest miejscem dramatycznym. Może sprawia to ślad „czarnej drogi”, która jest częścią tego cmentarza. Może kamienne kurhany, zwieńczone krzyżami. A może wyobraźnia, która podpowiada, jak to miejsce musiało wyglądać wtedy, wiosną 1940, kiedy w lesie koło Piatichatek wrzucano do dołów śmierci ciała pomordowanych w charkowskiej pieriesylce. Działo się to nocą, robili to pospiesznie, byle jak, anonimowo. Bo zbrodniarze zawsze kryją się w mroku, są byle jacy i chronią swoją tożsamość. A może o dramatyzmie charkowskiego cmentarza Ofiar Zbrodni Katyńskiej przesądza nasza pamięć? Wszak pamiętamy dramatyczne opowieści tych, co w latach 1990. uczestniczyli w pracach ekip polskich archeologów. Polscy specjaliści, wybrani przez sekretarza Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzeja Przewoźnika, a prowadzeni niezawodną ręką profesora Andrzeja Koli, przygotowywali ten las, aby w godny sposób pochować naszych Bliskich.
Przyjechaliśmy po latach, niektórzy po raz pierwszy, bo wierzymy, iż nasza obecność tutaj jest ważna. Każdy przywiózł własny fragment wielkiej historii i swoją opowieść rodzinną: wspomnienie Ojca, Stryja, Dziadka. Gdybyśmy chcieli wymienić, do kogo tu przyjechaliśmy, nasze spotkanie bardzo by się przeciągnęło. A i tak nie przypomnielibyśmy wszystkich. Gruba jest księga tego cmentarza, grube są księgi wszystkich katyńskich nekropolii.
Wchodząc do charkowskiego lasu, widzimy nie tylko twarze jeńców, którzy tutaj spoczęli. Godzi się w tym miejscu wspomnieć o wyjątkowych świadkach, bo to ich determinacja, odwaga i siła opowieści przyczyniła się do pokonania kłamstwa katyńskiego i tego, że prawda rozbłysła.
czytaj dalej →

Przywrócić głos Niezłomnym,
Nieobecnym na lekcjach historii

Ogólnopolski konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych
i dotychczasowych gimnazjów oraz środowisk polonijnych

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych
oraz dotychczasowych gimnazjów terenu kraju oraz środowisk polonijnych

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu po raz trzeci organizuje ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów oraz środowisk polonijnych Przywrócić głos niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii.

Konkurs ma na celu upamiętnienie postaci gen. brygady pilota Stanisława Skalskiego jednego z najwybitniejszych polskich pilotów myśliwskich II wojny światowej, bohatera bitwy o Anglię; postaci ks. ppłk. Jana Leona Ziółkowskiego ostatniego kapelana Kozielska zamordowanego w Katyniu; postaci gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego dowódcy zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego; oraz 100 – lecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego i 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

czytaj dalej →

Rodowód 5/17

„Rodowód Rodzin Katyńskich. Biuletyn Federacji Rodzin Katyńskich”
nr 5, rok wydania 2017

W roku 2016 została zlikwidowana Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, wieloletni partner Rodzin Katyńskich, sojusznik sprawy katyńskiej i – last but not least – fundator „Rodowodu Rodzin Katyńskich”. Dziękujemy za lata współpracy, kiedy powstawały katyńskie nekropolie i księgi cmentarne. Kompetencje i obowiązki ROPWiM przejęły Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Pamięci Narodowej. W tym roku udało się otrzymać dofinansowanie dla naszego biuletynu z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mamy nadzieję, że jest to dobra prognoza na następne lata.

czytaj dalej →

Nawet poetom brakuje słów

Kijów-Bykownia 22 października 2017
Przemówienie Prezes Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich Izabelli Sariusz-Skąpskiej

„Gubi się tu milczenie po omacku rąk,
Oddychać ustom trzeba, żeby nie umarły.
Ta noc jest jak zamknięty szczelnie grochu strąk,
Do którego promienie słońca nie dotarły”.

Nawet poetom brakuje słów, gdy chcą opowiedzieć o Zbrodni Katyńskiej. A mówić trzeba wciąż, by po latach kolejne pokolenia nie powiedziały nam: „Gdzie byliście, gdy trzeba było świadczyć o prawdzie? Zabrakło wam odwagi? Czasu?”

Jesteśmy tu. Dla nas, Rodzin Katyńskich, to najważniejsze słowa: udało się dotrzeć na Polski Cmentarz Wojenny w Bykowni. Jesteśmy tu: córki i synowie, wnuki i prawnuki Ofiar. Pielgrzymuje nas zaledwie garstka, ale każdy przynosi z sobą intencje modlitwy i pamięci w imieniu wszystkich, którym nie dane było uczestniczyć w tej delegacji.

czytaj dalej →