POLSKIE CMENTARZE WOJENNE W KATYNIU I MIEDNOJE ZAGROŻONE

W mediach społecznościowych Pani Maria (Masza) Makarowa opublikowała następującą wiadomość:

„W Moskwie został zatrzymany Aleksander Gurjanow – historyk Zbrodni katyńskiej ze zlikwidowanego stowarzyszenia Memoriał.
Znamienne, że właśnie teraz powstała petycja o zlikwidowanie polskich cmentarzy wojennych w Katyniu i Miednoje stworzona przez grupę od lat negującą Zbrodnię katyńską i podpisana między innymi przez radnych obwodu smoleńskiego i twerskiego.
<<W związku z wrogim zachowaniem współczesnej marionetkowej Polski, jej rusofobiczną polityką, publicznym poparciem nazistowskiej Ukrainy i zaopatrzeniem jej w broń, a także aprobatą polskiego rządu dla wszelkich działań skierowanych przeciwko Rosji, uważamy za konieczne pilne poruszenie kwestii natychmiastowego zamknięcia kompleksów pamięci w Katyniu i Miednoje. (…) Uważamy, że konieczne jest zwrócenie się do kierownictwa Federacji Rosyjskiej z inicjatywą całkowitego demontażu części polskiej tych kompleksów pamięci i ich odpowiedzialnego przechowywania do momentu, aż pojawią się podstawy prawne, aby podjąć decyzję o ponownym postawieniu tych pomników lub o ich ostatecznym i całkowitym demontażu ze względu na ich oczywistą nielegalność historyczną i prawną>>.
Oczywiście autorzy petycji twierdzą, że nie ma dowodów na to, że polskich jeńców zamordowało NKWD.

Hańba”.

Zobacz wpis: TUTAJ