Komunikat ministerstwa w sprawie cmentarza w Katyniu

Treść komu­ni­ka­tu Mini­ster­stwa Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go dostęp­na TUTAJ.