Odeszła Anna Bielecka

W dniu 1 maja 2021 zmarła nagle Anna Bielecka, prezes Rodziny Katyńskiej w Częstochowie. Zasłużona dla miasta, niestrudzona w podtrzymywaniu pamięci o Katyniu.

Pożegnamy ją 5 maja 2021.

Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci oraz modlitwie.
Niech spoczywa w pokoju.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.