Odeszła Maria Czernek

Z bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 21 kwietnia 2021 roku Pani Marii Czernek. Przeżyła 100 lat – była, ostatnią wdową katyńską z naszego środowiska, związana z łódzką Rodziną Katyńską od 15.XII.1989 roku. Wnosiła w nasze grono poczucie serdecznej koleżeńskiej więzi. Swą pracą pomagała upamiętniać historię zbrodni katyńskiej i odsłaniać kłamstwo i zapomnienie, które tej zbrodni przez wiele lat towarzyszyło. Aktywnie uczestniczyła w uroczystościach rocznicowych, pielgrzymkach: do Ojca Świętego Jana Pawła II, na Jasną Górę i cieszyła się z pięknego cmentarza w Miednoje, gdzie w dniu otwarcia jako wdowa mogła zapalić znicz i złożyć kwiaty na epitafium męża st. post. PP Jana Borkowskiego, z którym przeżyła w małżeństwie zaledwie kilka miesięcy. Chętnie włączała się w akcje oświatowe pogłębiając w społeczeństwie świadomość o Zbrodni Katyńskiej, uczestniczyła w spotkaniach z młodzieżą, na których dzieliła się własnymi przeżyciami i trudną drogą dochodzenia do prawdy o tym ludobójstwie. W pięćdziesiątą rocznicę zbrodni na uroczystości w kościele p.w. św. Teresy otrzymała Medal z grudką ziemi katyńskiej przyznany wdowom przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

W dniu 16 .09.1990 roku odsłoniła Pomnik Katyński w Łodzi w towarzystwie innych Pań Wdów. Ostatnie lata życia spędziła w gronie rodzinnym w Warszawie.

Zapamiętamy pani Marii łagodny uśmiech, radość życia, życzliwość. Ujmowała nas swoim urokiem osobistym i niezrównanym poczuciem humoru. Pomagała nam cieszyć się życiem, ceniąc jego piękno.

Pozostanie w naszej pamięci i modlitwie.

Rodzinie składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

Zarząd, Koleżanki i Koledzy Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Łodzi