Odeszła Jadwiga Czerkawska

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 8 stycznia br. odeszła od nas w wieku 90 lat Jadwiga Czerkawska, była wiceprezes, aktywny, wieloletni członek Dolnośląskiej Rodziny Katyńskiej, przez wiele lat działająca w Radzie Stowarzyszenia, szczególnie na niwie edukacyjnej.
Córka Jana Maleszyka, post. PP w Komendzie Policji Polskiej w Kodniu (pow. Biała Podlaska), jeńca Ostaszkowa zamordowanego w Miednoje w 1940 r.
W Jadzi tracimy osobę o wielkim sercu, bardzo ciepłą, życzliwą i koleżeńską, o ogromnym zaangażowaniu w sprawach katyńskich.
Taka pozostanie w naszej pamięci.
Pożegnamy Jadzię w dniu 18 stycznia 2021 r. o godz. 15,00 na Cmentarzu Grabiszyn we Wrocławiu.
Prosimy o modlitwę za Jej wieczne spoczywanie.

Teresa Gwara (prezes DRK)