Odeszła Ludmiła Seredyńska-Iwaniuk

Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 23 grudnia 2020 r. odeszła od nas w wieki 83 lat Ludmiła Seredyńska-Iwaniuk, wieloletni i niezwykle aktywny członek Stowarzyszenia Dolnośląska Rodzina Katyńska, córka por. rez. Michała Seredyńskiego,
jeńca Starobielska, zamordowanego w Charkowie w 1940 r.
W Ludce tracimy Człowieka o wielkim sercu, serdeczności i życzliwości oraz ogromnym zaangażowaniu w sprawach katyńskich.
Pożegnamy Ludkę w dniu 7 stycznia 2021 r. o godz. 10,00 na Cmentarzu Grabiszyn we Wrocławiu.
Prosimy o modlitwę za Jej wieczne spoczywanie.

Teresa Gwara (prezes DRK)