Prośba Muzeum Getta Warszawskiego

Do Żon, do Córek, Synów, Wnuczek i Wnuków oficerów, podoficerów, szeregowych oraz żołnierzy rezerwy żydowskiego pochodzenia zamordowanych w wyniku „decyzji katyńskiej”. Do krewnych, do ich przyjaciół.

Muzeum Getta Warszawskiego przyjmie z wdzięcznością listy, zdjęcia, pamiętniki, dokumenty, przedmioty dnia codziennego, wszelkie pamiątki, a także chętnie utrwali wspomnienia o tych, którzy swojej historii opowiedzieć sami już nie mogą. Jest dla nich godne i pełne szacunku miejsce nie tylko w zbiorach Muzeum, ale także na przygotowywanej wystawie stałej i wystawach czasowych. 

Czekamy na Was!

Prosimy o kontakt z Muzeum Getta Warszawskiego
pod numerem telefonu: +48 691 620 223
oraz pod adresem: zbiory@1943.pl