„Pamięć dla przyszłości – w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej” – konkurs dla młodziezy

Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie – organizacja prowadząca od 2008 roku program edukacyjny „Katyń… Ocalić od zapomnienia” – zaprasza młodzież w wieku 13–18 lat  do udziału w Konkursie Historycznym pt. „Pamięć dla przyszłości – w 80. rocznicę Zbrodni Katyńskiej”.

Uczniowie będą mogli pisać pracę konkursową w jednej z 5 kategorii tematycznych:

  1. Śledztwo historyczne na przykładzie wybranego Bohatera Katyńskiego;
  2. Dokument i fabuła – film w służbie popularyzacji wiedzy o Zbrodni Katyńskiej;
  3. Dęby Pamięci – jak czcimy upamiętnionych Bohaterów w mojej małej ojczyźnie;
  4. Wartości a przemoc w rzeczywistości obozów specjalnych;
  5. Zbrodnia Katyńska w propagandzie.

Zwieńczeniem Konkursu będzie ogólnopolska Konferencja Młodych Historyków, w której będą uczestniczyć laureaci konkursu historycznego dla młodzieży na referat lub prezentację multimedialną podejmujące problematykę katyńską.

Konkurs i konferencja przyczynią się do popularyzacji wiedzy na temat Zbrodni Katyńskiej i jej Ofiar poprzez poznawanie historii Zbrodni, kontekstów i interpretacji, życia konkretnych osób zamordowanych na Wschodzie w 1940 r. oraz poprzez rozwijanie zainteresowania historią Polski XX wieku. Pozwolą także, młodzieży pasjonującej się historią, pochwalić się umiejętnością pisania referatów/prezentacji oraz konstruowania wypowiedzi publicznych.

Konkurs i konferencja będą też okazją dla nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie oraz dla wychowawców do przekazania uczniom wiedzy dotyczącej Zbrodni Katyńskiej i jej Ofiar, a także możliwością poszerzenia już zdobytej wiedzy.

Prace konkursowe oceniać będzie jury złożone z uznanych ekspertów-historyków, a autorzy najlepszych referatów lub prezentacji multimedialnych będą mieli okazję uczestniczyć w Konferencji, przedstawiając publicznie swoje przemyślenia. Najlepsze prace zostaną również opublikowane zarówno w folderze pokonferencyjnym, jak i w formie elektronicznej. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Partnerami projektu są Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie i Muzeum Katyńskie – Oddział Martyrologiczny Muzeum Wojska Polskiego.

Najważniejsze terminy:

7 października 2020 r. – termin zgłaszania prac konkursowych
14 października 2020 r. – publikacja wyników konkursu
23 października 2020 r. – Konferencja Młodych Historyków połączona z uroczystością rozdania nagród

Wszystkie informacje dotyczące zasad organizacji Konkursu dostępne są na stronach internetowych  http://www.katyn-pamietam.pl/pamiecdlaprzyszlosci  oraz  http://parafiada.pl/