75 lat walki o prawdę

Zbrodnia Katyńska
75 lat walki o prawdę

11 kwietnia zespół Muzeum Katyńskiego organizuje Międzynarodową Konferencję ZBRODNIA KATYŃSKA 75 LAT WALKI O PRAWDĘ
Miejsce konferencji: Zamek Królewski, pl.Zamkowy 4 Warszawa

Program konferencji

9.15-9.40.00/ OTWARCIE KONFERENCJI_

prof. Wojciech Fałkowski / dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie dr Ernest Wyciszkiewicz/dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

dr Adam Buława/ dyrektor Muzeum Wojska Polskiego

9.40-10.00/WYSTĄPIENIE OTWIERAJĄCE

10.00-11.30 / ZBRODNIA KATYŃSKA – 75 LAT PO UJAWNIENIU PRAWDY

dr Ernest Wyciszkiewicz/ moderator

dr Nikita Pietrow / Stowarzyszenie „Memoriał” Moskwa

prof. Claudia Weber / Uniwersytet Europejski Viadrina

prof. Wojciech Materski / Instytut Studiów Politycznych PAN

dr Rory Finnin / University of Cambridge

11.30-11.50 / PRZERWA KAWOWA

11.50-12.10 / RAPORT PROKURATORA IPN_

Małgorzata Kuźniar-Plota/ Informacja w sprawie śledztwa katyńskiego

12.10-13.40 / PANEL I: EKSHUMACJE W LESIE KATYŃSKIM I ICH KONSEKWENCJE prof. Tadeusz Wolsza/ moderator

Jolanta Adamska / Ekshumacja w Lesie Katyńskim wiosną 1943 r.

prof. Marian Głosek / Dochodzenie do prawdy mogił

Jerzy Platajs / Dezinformacja sowiecka w kwestii więźniów Kozielska,

Starobielska i Ostaszkowa „zaginionych” wiosną 1940 r.

dr Piotr Czeremuszkin / Echa zbrodni katyńskiej wśród inteligencji w ZSRS

13.40-14.40 / POCZĘSTUNEK

dr Łukasz Adamski / moderator

dr Bartosz Nowożycki / Katyń w raportach prasowych Ambasady RP w Waszyngtonie dr Robert Brzózka / Katyń w prasie Polonii brazylijskiej prof. Carolina Biernat/ Echa Katynia w Argentynie

Jadwiga Kowalska / Reakcja Wielkiej Brytanii na odkrycie grobów katyńskich Krzysztof Smolana/Hiszpania wobec Zbrodni Katyńskiej

16.30-16.50 / PRZERWA KAWOWA_

16.50-18.30 / PANEL III: „KŁAMSTWO KATYŃSKIE”, A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA dr Maciej Wyrwa/ moderator

prof. Aleksiej Pamiatnych/„Kłamstwo katyńskie” dziś

prof. Ireneusz C. Kamiński / Ochrona prawna prawdy historycznej w dotychczasowym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

dr Rafał Guzik / — „Kłamstwo oświęcimskie” i „kłamstwo katyńskie” — prawne zagadnienia przeciwdziałania fałszowaniu pamięci

dr Filip Rakiewicz/„Kłamstwo katyńskie” jako naruszenie dóbr osobistych — ujęcie cywilnoprawne Rafał Tarnogórski / komentarz

18.30/ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI