Letnia szkoła CPRDiP

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia wspólnie z Międzyzakładową Pracownią Pamięci Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, Akademią Pedagogiki Specjalnej oraz Centrum Niezależnych Badań Socjologicznych (Petersburg) zaprasza młodych badaczy z Polski i Rosji do wzięcia udziału w szkole letniej, której celem jest dyskusja nad koncepcjami i lokalnymi praktykami upamiętnienia sowieckich represji. Chcemy, by nasz projekt stał się impulsem do refleksji i studiów porównawczych w badaniach nad praktykami upamiętniania tragicznej przeszłości innych społeczności lokalnych w Rosji i Europie Środkowej i Wschodniej.

Grupa docelowa
Młodzi badacze (doktoranci i studenci ostatnich lat studiów magisterskich): historycy, socjolodzy, antropolodzy, politolodzy i inni zainteresowani problematyką pamięci w Rosji, Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej, a także zagadnieniami stosunków polsko-rosyjskich.

Miejsce i czas
Cykl seminariów terenowych w Petersburgu, Miedwieżjegorsku, Sandarmochu i na Wyspach Sołowieckich w dniach 3-11 lipca 2017 r.

Terminy
Zgłoszenia należy przesyłać na adres cprdip@cprdip.pl do 1 marca 2017 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 31 marca 2017 r.

Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdziecie Państwo tutaj:
Dodatkowe informacje – wersja polska
Dodatkowe informacje – wersja rosyjska

Szczegółowych informacji udziela:
dr Maciej Wyrwa
tel. (22) 295 00 42
e-mail: wyrwa@cprdip.pl