Katyń – film

Muzeum AK w Krakowie


Uprzejmie informuję że muzeum AK w Krakowie organizuje prezentację filmu dokumentalnego o Katyniu 29.03 w Krakowie.
Katyn_plakat
Szczegóły na załączonym plakacie.

W. Marton-Domeyko

Historia Bliska

Zespół HISTORII BLISKIEJ Ośrodka KARTA


Szanowni Państwo!

Informujemy o rozpoczęciu XX edycji ogólnopolskiego badawczego konkursu historycznego „Historia Bliska”, organizowanego w cyklu tematycznym „Historia bliska – nieodkryta, nieopowiedziana, niewysłuchana…” pod tytułem specjalnym:
„Walka, praca, trwanie… Ludzie i czyny dla Niepodległej 1918–2018”.

Do uczestnictwa zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych w 3-osobowych lub większych zespołach autorskich, wraz z opiekunami.

Ogłaszając konkurs w przededniu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, liczymy na prezentację w pracach konkursowych postaw i działań odnoszących się do budowania niepodległego państwa oraz życia w nim, także w społecznościach lokalnych.

Czytaj dalej…

Federacja Rodzin Katyńskich jest organizacją społeczną, grupującą działające w kraju i zagranicą Stowarzyszenia „Rodziny Katyńskie”. FRK posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy określone w prawie o stowarzyszeniach. Cele i zadania Federacji są określone w statucie zarejestrowanym w grudniu 1992 roku.

Głównym celem działania jest reprezentowanie i koordynowanie przedsięwzięć — jako jedyny upoważniony do tego organ — wspólnych interesów i inicjatyw skupionych w Federacji stowarzyszeń.